Phone number: +4798906657

Number info
Carrier: telia
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x15
Most recent review: 2020-12-08 09:46:00
Views
Views count x1
Most recent view: 2022-07-02
Ваше отношение:

De ringe, men jeg oppdaget sinere, så ringte jeg tilbake En man som svarte sa at han ringer fra flyktnings hjelp for å få hjelp til Sudan. Jeg snakket mye m,ed han og sa at Både Sudan, og Kongo og alle andre land som dere samler penger til dem, de har naturressurs og olje. Nå er tiden inne å se hvem forårsaker deres elendighet? Han var en hyggelig man, det han spilte da er det vanskelig å vite.

2 år siden

Ønsker ikke tlf salg

2 år siden

Norsk folkehjelp tigging

2 år siden

Salg mas

2 år siden

Norsk folkehjelp

2 år siden

Ønsker ikke kontakt

2 år siden

Masete selgere

2 år siden

Ikke ring

2 år siden

Norsk folkehjelp

2 år siden

Norsk folkehjelp

2 år siden

Norsk folkehjelp

2 år siden

Tok den ikkje etter advarsel ifra Appen her

2 år siden

Sier ingenting. Legger på med engang.

2 år siden

Norsk folkehjelp

2 år siden

Helt stille, utenom en pipelyd som kom i begynnelsen

1 år siden