Phone number: +4798095616

Number info
Carrier: telia
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x8
Most recent review: 2020-12-27 01:14:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Prøver urettmessig å få tak i kontoinformasjon / passord

1 år siden

Dette er noen som prøver seg

1 år siden

Svindelforsøk - «Vi kunne ikke behandle betalingen din»

1 år siden

Sender sms om at betaling ikke er gjennomført. Knytter seg til Netflix. Sendes til en som ikke har Netflixabonnement.

1 år siden

Kreirkort scam som prøver å lure fra deg kort info.

1 år siden

Åpenbar svindel «Vi kunne ikke behandle den siste betalingen din: Siste påminnelse Oppdater betalingsinformasjonen din»

1 år siden

Fikk betalingsoppfordring på sms

1 år siden

SMS ber om oppdatering betaling

1 år siden