Phone number: +4798054906

Number info
Carrier: telia
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x13
Most recent review: 2020-12-28 12:05:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Fra dette nummeret får jeg beskjed om at min transaksjon på Netflix ikke er godkjent.. Når jeg ringer for og spør får jeg svar at dette nummeret ikke er i drift

9 måneder siden

«Kunne ikke behandle siste betaling» med ukjent nummer, navn og link til ukjent side. Phishing.

9 måneder siden

Sms lm Netflix betaling

9 måneder siden

Sender link på sms, ikke åpne.

9 måneder siden

Svindel per SMS

9 måneder siden

Prøver å skaffe seg brukernavn og passord på netflix. Svindel

9 måneder siden

Ønsker mine kortdata for betaling av film

9 måneder siden

Sender sms med link til betalingsside. Styr unna.

9 måneder siden

Ønsker betalingsinformasjon.

9 måneder siden

Svindel med betaling

9 måneder siden

Forsøk på å fiske etter betalingsinformasjon

9 måneder siden

Avsender la ved link, vet ikke om det er virus?

9 måneder siden

Melding om å oppdatere betalingsinfo

9 måneder siden