Phone number: +4798054906

Number info
Carrier: telia
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x13
Most recent review: 2020-12-28 12:05:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Fra dette nummeret får jeg beskjed om at min transaksjon på Netflix ikke er godkjent.. Når jeg ringer for og spør får jeg svar at dette nummeret ikke er i drift

1 år siden

«Kunne ikke behandle siste betaling» med ukjent nummer, navn og link til ukjent side. Phishing.

1 år siden

Sms lm Netflix betaling

1 år siden

Sender link på sms, ikke åpne.

1 år siden

Svindel per SMS

1 år siden

Prøver å skaffe seg brukernavn og passord på netflix. Svindel

1 år siden

Ønsker mine kortdata for betaling av film

1 år siden

Sender sms med link til betalingsside. Styr unna.

1 år siden

Ønsker betalingsinformasjon.

1 år siden

Svindel med betaling

1 år siden

Forsøk på å fiske etter betalingsinformasjon

1 år siden

Avsender la ved link, vet ikke om det er virus?

1 år siden

Melding om å oppdatere betalingsinfo

1 år siden