Phone number: +4794843828

Number info
Carrier: telenor norge
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x2
Most recent review: 2020-12-27 17:02:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Vil ikke svare når jeg ringer opp igjen heller så er nok telefonsalg as xD

1 år siden

Svindel, kaller seg wondows technical department. vi har ingen Windows

1 år siden