Phone number: +4794053935

Number info
Carrier: telenor norge
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x1
Most recent review: 2020-12-22 11:28:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Denne personen har send meg melding der det sto (hei Vilde) å jeg ble litt redd for tydeligvis vet denne personen hvem jeg er... men jeg vet ikke hvem det er. Det første som skjedde var at denne personen prøvde å ringe meg, så jeg svarte med ( hvem er du egt) den r lest men ikke svart på. Å nå som jeg prøver å ringe denne personen står det anrop mislyktes. Plis hjelp meg jeg vil finne ut av hvem det er.

1 år siden