Phone number: +4791900889

Number info
Carrier: telenor norge
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x1
Most recent review: 2020-12-23 10:07:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Hun spurte om navnet mitt og sa jeg hadde sendt meldinger til hun men når jeg så etterpå hadde jeg aldri gjort det

1 år siden