Phone number: +4769695134

Number info
Location: Østfold
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x1
Most recent review: 2020-12-20 10:28:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Dårlig engelsk, samt mye bakgrunnsstøy sannsynligvis fra et Call-senter. La på uten å gjøre noe mer, samt blokkere nummeret.:-)

1 år siden