Phone number: +4766101820

Number info
Location: Akershus
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x5
Most recent review: 2020-12-20 16:12:00
Views
Views count x1
Most recent view: 2022-05-16
Ваше отношение:

Gir seg aldri

2 år siden

De ringer og ringer. Støtt og stadig, til tross for at man har sagt nei tidligere. Telefonterror egentlig og jeg sperrer nå konsekvent alle henvendelser fra dem (Windmill). Jeg skjønner ikke at frivillige organisasjoner a'la Folkehjelpen (godt formål) og lignende bruker dette selskapet, da det hele ender å virke mot sin hensikt og skade rennomeet til disse org. (all den tid Windmill er så ekstremt hissige på grøten og ringer konstant).

2 år siden

Du kan ikke ringe meg lang????????????

1 år siden

Ringer hver dag bare mas.

1 år siden

De ringer for diverse oppdrag om bidrag til hjelp i kriserammede land.

1 år siden