Phone number: +4759443751

Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x5
Most recent review: 2020-12-31 10:38:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Har fått 2 meldinger om å oppdatere betalingsinformasjonen for NETFLIX. En ytterst tvilsom lenke, jeg ikke har trykket på. Begge var forresten siste påminnelse. Aldri i verden at dette har med NETFLIX å gjøre. Slett denne med engang!

1 år siden

Ber om betalingsinformasjon fra en falsk Netflix -side.

1 år siden

Tekstmelding mottatt med varsel om pengepremie via link

1 år siden

Skatterefusjon lol

1 år siden

Sender SMS. Hevder de er fra NetFlix og vil at jeg skal klikke på en link.

1 år siden