Phone number: +4759443751

Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x5
Most recent review: 2020-12-31 10:38:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Har fått 2 meldinger om å oppdatere betalingsinformasjonen for NETFLIX. En ytterst tvilsom lenke, jeg ikke har trykket på. Begge var forresten siste påminnelse. Aldri i verden at dette har med NETFLIX å gjøre. Slett denne med engang!

9 måneder siden

Ber om betalingsinformasjon fra en falsk Netflix -side.

9 måneder siden

Tekstmelding mottatt med varsel om pengepremie via link

10 måneder siden

Skatterefusjon lol

10 måneder siden

Sender SMS. Hevder de er fra NetFlix og vil at jeg skal klikke på en link.

10 måneder siden