Phone number: +4748487170

Number info
Carrier: erate
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x4
Most recent review: 2020-12-20 13:08:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Bare mas

1 år siden

Noen ringte og sa de var fra hjerte-lunge altså LHL. Men det var en merkelig måte å presentere seg på, når det skulle være fra en så stor organisasjon, at de burde presentere seg og være mer korrekt i å fortelle hvor de ringer fra.

1 år siden

Slitsom markedsføring som ikke gir seg etter å ha fått nei

1 år siden

LHL, veldig aggressiv markedsføring

1 år siden