Phone number: +4747984785

Number info
Carrier: telenor norge
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x2
Most recent review: 2020-12-27 11:20:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Ringer heletiden

1 år siden

Registrerte meg som bruker av GatesWay og har siden blitt nedringt for å få meg til å betale 250 euro i startinnskudd. Et kjapt googlesøk om GateWay viser at det er svindel. De ringer hele tiden fra nye nummer. Fra Storbirtannia med start +44 77... +44 78... +44 79... og norske mobilnumre som starter ned 471..., 474..., 475..., 476..., 478..., 479...

1 år siden