Phone number: +4745265760

Number info
Carrier: telia
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x4
Most recent review: 2020-12-20 21:41:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Får beskjed om å følge link i sms. Svindel.

1 år siden

Fikk tekstmelding om at en betaling ikke ble gjennomført. Vedlagt SMS inneholdt en link som så skummel ut

1 år siden

Forsøker å svindle til seg betalingsinformasjon.

1 år siden

Phishing: Vi kunne ikke behandle den siste betalingen din: Siste påminnelse Oppdater betalingsinformasjonen din https://voir.sk

1 år siden