Phone number: +4740659074

Number info
Carrier: telia telecom solution
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x1
Most recent review: 2020-12-27 13:16:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Forsøker å få kjøpe mobil mot kreditt via Finn. SMS konstruert maskinelt, ekstremt rask response etter ny annonse på Finn. Dårlig norsk i SMS. Jeg svarer saklig tilbake, på norsk og dermed blir det helt stille. Dette er helt typiske for svindelforsøk. Dessverre flommer Finn over av denne typen forsøk når du skal selge noe på Finn.no.

1 år siden