Phone number: +4740482327

Number info
Carrier: telia
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x1
Most recent review: 2020-12-18 23:27:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Ringer uten å si noe når du svarer på telefonen. Etterfulgt av en sms uten mening: "Jesus Kristus og Gode Gud almektig." Vet ikke hva de vil, men vær forsiktig med å si ord som "ja", "ok" eller andre ord brukt for samtykke.

1 år siden