Phone number: +4740427950

Number info
Carrier: telia
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x9
Most recent review: 2020-12-20 19:11:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Slutt å ring , ta eit nei for eit nei

1 år siden

Ringte men ingen i andre enden når jeg svarte

1 år siden

Canal digital

1 år siden

Ikke interessert

1 år siden

Canal digital

1 år siden

Slutter aldri å ringe

1 år siden

De slutter aldri å ringe selv om du ikke svarer

1 år siden

Canal digital

1 år siden

Canal digital

1 år siden