Phone number: +4740317623

Number info
Carrier: telia
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x1
Most recent review: 2020-12-27 17:38:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Just got a weird text from this number: „0h stakkars han er inne så trist for deg når jeg vise politi som møkka ditta hva slags han hadde for meg og hva du holde med“ No idea what this means. No idea who they are.

1 år siden