Phone number: +4739201712

Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x4
Most recent review: 2020-12-21 12:26:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Ringte å sa at hun var en representant fra beboerforeningen. Ringte for det var merkelige lyder fra naboleiligheten av sexuellkarakter. la på da jeg spurte om hun kunne gjenta det hun sa.

9 måneder siden

Ringte og påstod hun var en av mine naboer, og at jeg brukte hennes internett. Ville ikke svare på hvem hun var eller hvor hun bodde. Nummeret er ikke i bruk er beskjed ved oppringing.

9 måneder siden

Ringte å påsto jeg hadde kjørt på henne. Klarte ikke å svare på hvor, hvilken bil, hvilket bilnr, navn eller på noen av "kontrollspørsmålene" jeg brukte.

10 måneder siden

Snakka bare tull. Om lyder fra leiligheten. Bare tull.

10 måneder siden