Phone number: +4739201712

Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x4
Most recent review: 2020-12-21 12:26:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Ringte å sa at hun var en representant fra beboerforeningen. Ringte for det var merkelige lyder fra naboleiligheten av sexuellkarakter. la på da jeg spurte om hun kunne gjenta det hun sa.

1 år siden

Ringte og påstod hun var en av mine naboer, og at jeg brukte hennes internett. Ville ikke svare på hvem hun var eller hvor hun bodde. Nummeret er ikke i bruk er beskjed ved oppringing.

1 år siden

Ringte å påsto jeg hadde kjørt på henne. Klarte ikke å svare på hvor, hvilken bil, hvilket bilnr, navn eller på noen av "kontrollspørsmålene" jeg brukte.

1 år siden

Snakka bare tull. Om lyder fra leiligheten. Bare tull.

1 år siden