Phone number: +4723391537

Number info
Location: Oslo
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x1
Most recent review: 2020-12-30 13:24:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Mye telefonsentralstøy i bakgrunnen når du tar opp samtalen; Jeg avsluttet samtalen før jeg fant ut hva de prøver å selge

1 år siden