Phone number: +4723307640

Number info
Location: Oslo
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x1
Most recent review: 2020-12-21 15:20:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

Ringer igjen og igjen fra 23307640. Når man ringer tilbake kommer man til en beskjed om at mobiltelefonen er slått av enda 23307640 ikke er et mobilnummer. Forstyrrende og useriøst!

1 år siden