Phone number: +4721417957

Number info
Location: Oslo
Reviews
Dangerous rating:
75%
Reviews count: x3
Most recent review: 2020-12-30 16:29:00
Views
Views count x0
Most recent view:
Ваше отношение:

SLUTT Å RING !!!!!

1 år siden

Ingen navn bak dette nummeret. Svindel

1 år siden

Har seljaren som ringde betaling pr. minutt? Makan til bruk av overflødige ord har eg snautt opplevd før. Har han sett seg så lite inn i saka at han ikkje kan fatte seg kort? Totalt sett verkar han ikkje seriøs. Kven vil kjøpe noko av ein seljar som misbrukar tida til andre slik han gjorde? Han treng kurs i høvisk framferd!! Og ei sterk påminning om å ha respekt for dei han ringjer til.

1 år siden